Najbolji tretman

Iskrena briga
o vašem zdravlju

Fizikalna terapija predstavlja granu medicine koja primjenjuje
kontrolisanu upotrebu prirodnih oblika Energije u terapijske svrhe.

Opširnije

KAKO SE POSTIŽU REZULTATI U LIJEČENJU?

Svako izmjenjeno zdravstveno stanje iziskuje precizno urađenu dijagnostiku kao i konstatovanje trenutnog zdravstvenog stanja, kako bi pacijenta potpuno i precizno informisali o njegovom zdravstvenom stanju i mogućim načinima liječenja. Svaki pacijent je od prvog dana aktivni učesnik u procesu liječenja i rehabilitacije.
Sam proces liječenja i rehabilitacije u Ordinaciji "Dr Dimitrijević" iziskuje prije svega stručnost i posvećenost. U svakodnevnom kontaktu sa pacijentima, konstantno se prati zdravstveno stanje, na osnovu kojeg se terapija usklađuje. Time se odnos pacijent – terapeut produbljuje i stiče povjerenje.
Najčešći prvi terapijski zadatak je otkloniti bol. Upotrebom najsavremenijih aparata koji se koriste kod nas i u svijetu, primjenjujemo fizikalne procedure tako da bol otklanjamo u najkraćem mogućem roku.

Opširnije

Postupak liječenja

Svakom pacijentu pristupamo kroz individualni medicinski program.

Dijagnostika

Pregledi koje sprovodimo obuhvataju primjenu antropometrijskih mjerenja, fizioterapeutskog pregleda i uzimanjem funkcionalnog statusa tijela sa ciljem korekcije i praćenja.
Time se stiče potpuna slika o koštano-mišićnom sistemu pregledane osobe, posture i biomehanici.

Rehabilitacija

Rehabilitacija obuvata tretman: bolnih stanja, reumatskih, neuroloških i ortopedskih oboljenja, deformiteta i oboljenja kičmenog stuba, stanja nakon preloma, sportskih i drugih povreda, osteoporoze, celulitisa, gojaznosti i poremećaja cirkulacije.

Terapija

Terapijski program obuhvata: kineziterapiju (individualnu ili grupnu), manuelnu masažu, parafango, radnu terapiju, elektroterapiju, limfnu drenažu, ultrazvučnu, magnetnu i lasero terapiju, tehnike manipulacije i mobilizacije, te kineziotejping.

Naš Tim

Kontinuirana edukcija sa sticanjem niza prestižnih certifikata, timski rad, visoko educiran i profesionalan
zdravstveni kadar, te human odnos prema pacijentima naše su predosti i osnovne karakteristike.

Novosti u oblasti Fizikalne medicine

Preporučujemo Vam da pročitate navedene autorske tekstove
i pogledate video prezentacije iz oblasti Fizikalne medicije i rehabilitacije.